ผลิตภัณฑ์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง Acrylic Alkali Resisting Primer